admin Article


ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ประธานเปิดโครงการเดย์แคมป์ (Day Camp) และประดับแถบสองสี (พิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบสองสี) ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 26 กันยายน 2561 นางสาวอาภัสรา ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ประธานเปิดโครงการเดย์แคมป์ (Day Camp) และประดับแถบสองสี (พิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบสองสี) ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมด้วย ผู้กับ รองผู้กำกับ พี่เลี้ยงลูกเสือ และลูกเสือวิสามัญ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 79.08 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 79.55 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 69.64 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 82.12 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 90.57 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 58.37 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 76.38 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 70.23 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 72.22 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 91.06 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 73.25 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 75.37 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 66.38 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 79.33 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 92.74 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 80.16 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 90.12 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 78.73 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 62.16 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 65.86 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 84.29 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 76.00 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 71.68 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 70.70 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 79.76 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 86.26 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 64.87 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 76.11 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 94.35 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 79.36 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 74.16 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 59.34 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 92.19 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 86.48 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 69.72 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 84.25 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 71.33 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 74.94 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 55.50 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 63.25 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 72.25 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 84.57 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 78.72 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 78.48 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 78.54 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 78.79 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 82.14 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 84.48 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 72.15 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 67.23 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 63.27 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 78.67 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 68.42 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 63.56 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 92.11 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 90.98 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 90.06 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 74.02 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 89.24 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 73.08 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 78.32 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 75.55 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 67.88 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 83.46 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 80.35 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 89.92 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 71.01 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 72.36 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 65.81 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 77.52 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 82.03 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 70.50 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 92.92 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 82.94 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 74.37 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 84.07 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 78.24 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 87.81 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 84.01 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 78.51 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 69.17 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 67.19 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 58.47 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 79.49 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 65.33 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 90.81 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 68.02 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 65.76 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 61.87 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 66.51 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 71.31 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 57.50 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 79.95 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 77.67 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 76.18 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 90.32 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 76.22 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 73.83 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 60.58 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 52.10 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 79.83 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 66.67 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 74.21 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 75.61 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 67.50 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 66.52 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 65.46 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 68.61 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 89.85 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 70.23 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04

Size : 90.51 KBs
Upload : 2018-10-02 09:12:04
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


admin
รายละเอียด
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


RCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 0.689330 sec.