admin Article


ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา ต้อนรับ นางสาวรัตนาภรณ์ แสงกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา คณะครู และนักเรียน นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน (ไทย-สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นางสาวอาภัสรา ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา ต้อนรับ นางสาวรัตนาภรณ์ แสงกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา คณะครู และนักเรียน นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน (ไทย-สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) ในการศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการโรงแรม สปาและการนวด ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรม วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 136.78 KBs
Upload : 2018-07-12 08:29:06

Size : 71.55 KBs
Upload : 2018-07-12 08:29:06

Size : 85.46 KBs
Upload : 2018-07-12 08:29:06

Size : 110.21 KBs
Upload : 2018-07-12 08:29:06

Size : 71.87 KBs
Upload : 2018-07-12 08:29:06

Size : 103.53 KBs
Upload : 2018-07-12 08:29:06

Size : 72.32 KBs
Upload : 2018-07-12 08:29:06

Size : 108.43 KBs
Upload : 2018-07-12 08:29:06

Size : 90.30 KBs
Upload : 2018-07-12 08:29:06

Size : 143.71 KBs
Upload : 2018-07-12 08:29:06

Size : 50.13 KBs
Upload : 2018-07-12 08:29:06

Size : 45.90 KBs
Upload : 2018-07-12 08:29:06

Size : 82.25 KBs
Upload : 2018-07-12 08:29:06

Size : 78.47 KBs
Upload : 2018-07-12 08:29:06

Size : 40.99 KBs
Upload : 2018-07-12 08:29:06

Size : 101.79 KBs
Upload : 2018-07-12 08:29:06

Size : 80.59 KBs
Upload : 2018-07-12 08:29:06

Size : 45.36 KBs
Upload : 2018-07-12 08:29:06

Size : 110.57 KBs
Upload : 2018-07-12 08:29:06

Size : 77.31 KBs
Upload : 2018-07-12 08:29:06

Size : 63.77 KBs
Upload : 2018-07-12 08:32:01

Size : 115.29 KBs
Upload : 2018-07-12 08:32:01

Size : 49.55 KBs
Upload : 2018-07-12 08:32:01

Size : 44.22 KBs
Upload : 2018-07-12 08:32:01

Size : 49.55 KBs
Upload : 2018-07-12 08:32:01

Size : 79.49 KBs
Upload : 2018-07-12 08:32:01

Size : 40.58 KBs
Upload : 2018-07-12 08:32:01

Size : 92.40 KBs
Upload : 2018-07-12 08:32:01

Size : 40.58 KBs
Upload : 2018-07-12 08:32:01

Size : 92.40 KBs
Upload : 2018-07-12 08:32:01

Size : 85.51 KBs
Upload : 2018-07-12 08:32:01

Size : 95.71 KBs
Upload : 2018-07-12 08:32:01

Size : 75.65 KBs
Upload : 2018-07-12 08:32:01

Size : 75.42 KBs
Upload : 2018-07-12 08:32:01

Size : 75.65 KBs
Upload : 2018-07-12 08:32:01

Size : 75.42 KBs
Upload : 2018-07-12 08:32:01

Size : 129.83 KBs
Upload : 2018-07-12 08:32:01

Size : 90.09 KBs
Upload : 2018-07-12 08:32:01

Size : 129.83 KBs
Upload : 2018-07-12 08:32:01

Size : 90.09 KBs
Upload : 2018-07-12 08:32:01
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


admin
รายละเอียด
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


RCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 0.595698 sec.