admin Article


ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ประธานเปิดโครงการเดย์แคมป์ (Day Camp) และประดับแถบสองสี (พิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบสองสี) ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 26 กันยายน 2561 นางสาวอาภัสรา ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ประธานเปิดโครงการเดย์แคมป์ (Day Camp) และประดับแถบสองสี (พิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบสองสี) ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมด้วย ผู้กับ รองผู้กำกับ พี่เลี้ยงลูกเสือ และลูกเสือวิสามัญ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 109.60 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 110.21 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 98.10 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 88.14 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 119.01 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 122.91 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 99.55 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 116.40 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 95.14 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 114.37 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 109.10 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 138.67 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 151.09 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 97.84 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 116.18 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 104.88 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 116.71 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 125.60 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 113.58 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 105.32 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 169.79 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 100.66 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 188.40 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 82.17 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 139.18 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 117.64 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 70.79 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 141.39 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 167.91 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 94.24 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 65.78 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 117.00 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 81.85 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 101.17 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 90.95 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 72.82 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 149.36 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 125.72 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 120.18 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 97.54 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 68.76 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 172.23 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 108.90 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 116.98 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 97.28 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 139.05 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 90.67 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 120.25 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 108.06 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 137.37 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 118.02 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 113.27 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 127.23 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 104.20 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 108.14 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 121.86 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 90.17 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 92.93 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 104.75 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 155.05 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 155.17 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 131.44 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 129.29 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 96.17 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 145.68 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 83.79 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 182.56 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 105.52 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 107.65 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 99.81 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 102.94 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 126.19 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 118.60 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 97.99 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 99.87 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 88.69 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 76.70 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 96.16 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 156.00 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 86.80 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 106.13 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 89.17 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 103.46 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 111.07 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 85.14 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 124.91 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 111.36 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 103.53 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 107.12 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 96.68 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 97.32 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 126.96 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 71.93 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 109.78 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 100.41 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 157.54 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 95.17 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 159.38 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 100.87 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 137.31 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 111.37 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 128.21 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 125.19 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 96.51 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 90.23 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 124.90 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 87.90 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 113.12 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 89.34 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 134.70 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 152.47 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 174.70 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 80.31 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 124.68 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 120.06 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 102.60 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 121.71 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 90.67 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 77.28 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 129.87 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19

Size : 124.35 KBs
Upload : 2018-10-02 09:15:19
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


admin
รายละเอียด
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


RCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 0.729125 sec.