admin Article


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารให้กับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
วันที่ 27 กันยายน 2561 นางสาวอาภัสรา ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารให้กับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา โดยได้รับรับเกียรติจาก อาจารย์วารุณี สุรโยธี
และ Mr. Oliver Ebua Mua วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 81.08 KBs
Upload : 2018-10-02 09:20:26

Size : 84.05 KBs
Upload : 2018-10-02 09:20:26

Size : 74.05 KBs
Upload : 2018-10-02 09:20:26

Size : 83.03 KBs
Upload : 2018-10-02 09:20:26

Size : 75.79 KBs
Upload : 2018-10-02 09:20:26

Size : 63.79 KBs
Upload : 2018-10-02 09:20:26

Size : 101.06 KBs
Upload : 2018-10-02 09:20:26

Size : 82.97 KBs
Upload : 2018-10-02 09:20:26

Size : 79.70 KBs
Upload : 2018-10-02 09:20:26

Size : 78.81 KBs
Upload : 2018-10-02 09:20:26

Size : 81.22 KBs
Upload : 2018-10-02 09:20:26

Size : 84.99 KBs
Upload : 2018-10-02 09:20:26

Size : 78.76 KBs
Upload : 2018-10-02 09:20:26

Size : 82.45 KBs
Upload : 2018-10-02 09:20:26

Size : 74.05 KBs
Upload : 2018-10-02 09:20:26

Size : 66.32 KBs
Upload : 2018-10-02 09:20:26

Size : 70.25 KBs
Upload : 2018-10-02 09:20:26

Size : 62.80 KBs
Upload : 2018-10-02 09:20:26

Size : 92.69 KBs
Upload : 2018-10-02 09:20:26

Size : 84.83 KBs
Upload : 2018-10-02 09:20:26

Size : 88.18 KBs
Upload : 2018-10-02 09:20:26

Size : 105.65 KBs
Upload : 2018-10-02 09:20:26

Size : 82.89 KBs
Upload : 2018-10-02 09:20:26

Size : 83.10 KBs
Upload : 2018-10-02 09:20:26

Size : 88.12 KBs
Upload : 2018-10-02 09:20:26

Size : 63.48 KBs
Upload : 2018-10-02 09:20:26

Size : 84.44 KBs
Upload : 2018-10-02 09:20:26

Size : 81.55 KBs
Upload : 2018-10-02 09:20:26

Size : 71.56 KBs
Upload : 2018-10-02 09:20:26

Size : 68.19 KBs
Upload : 2018-10-02 09:20:26

Size : 74.09 KBs
Upload : 2018-10-02 09:20:26

Size : 80.32 KBs
Upload : 2018-10-02 09:20:26

Size : 74.68 KBs
Upload : 2018-10-02 09:20:26

Size : 86.08 KBs
Upload : 2018-10-02 09:20:26

Size : 73.33 KBs
Upload : 2018-10-02 09:20:26

Size : 84.16 KBs
Upload : 2018-10-02 09:20:26

Size : 99.83 KBs
Upload : 2018-10-02 09:20:26

Size : 91.80 KBs
Upload : 2018-10-02 09:20:26

Size : 83.57 KBs
Upload : 2018-10-02 09:20:26

Size : 85.64 KBs
Upload : 2018-10-02 09:20:26

Size : 89.45 KBs
Upload : 2018-10-02 09:20:26

Size : 84.42 KBs
Upload : 2018-10-02 09:20:26
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


admin
รายละเอียด
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


RCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 0.671053 sec.