admin Article


ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับ นางนงเยาว์ กัลยาลักษณ์ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีแด่รองผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่าน
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 นางสาวอาภัสรา ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับ นางนงเยาว์ กัลยาลักษณ์ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีแด่รองผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่าน ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 115.52 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 78.91 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 143.51 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 76.19 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 76.56 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 62.33 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 62.33 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 72.28 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 123.11 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 89.64 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 63.44 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 47.21 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 72.60 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 73.46 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 82.73 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 92.28 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 73.87 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 88.88 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 75.15 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 131.98 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 66.05 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 74.23 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 84.82 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 58.61 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 126.72 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 119.53 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 118.76 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 121.84 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 68.69 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 76.66 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 87.78 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 77.25 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 76.14 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 83.63 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 47.96 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 62.84 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 96.82 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 87.97 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 81.89 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 74.90 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 67.44 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 74.34 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 102.15 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 91.15 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 82.59 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 96.82 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 68.46 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 56.24 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 89.84 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 93.04 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 115.66 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 85.75 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 76.70 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 61.20 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 112.59 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 104.87 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 64.89 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 129.83 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 123.11 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33

Size : 74.58 KBs
Upload : 2018-10-22 09:21:33
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


admin
รายละเอียด
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


RCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 0.792807 sec.