admin Article


ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวนครราชสีมา พร้อมกับคณะผู้บริหาร ครู เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น โดยมีท่านผู้อำนวยการนงเยาว์ กัลยาลักษณ์ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางสาวอาภัสรา ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวนครราชสีมา พร้อมกับคณะผู้บริหาร ครู เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น โดยมีท่านผู้อำนวยการนงเยาว์ กัลยาลักษณ์ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการนงเยาว์ กัลยาลักษณ์ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 68.04 KBs
Upload : 2018-11-05 09:50:01

Size : 75.47 KBs
Upload : 2018-11-05 09:50:01

Size : 80.57 KBs
Upload : 2018-11-05 09:50:01

Size : 99.38 KBs
Upload : 2018-11-05 09:50:01

Size : 87.00 KBs
Upload : 2018-11-05 09:50:01

Size : 78.32 KBs
Upload : 2018-11-05 09:50:01

Size : 83.88 KBs
Upload : 2018-11-05 09:50:01

Size : 99.97 KBs
Upload : 2018-11-05 09:50:01

Size : 53.49 KBs
Upload : 2018-11-05 09:50:01

Size : 81.86 KBs
Upload : 2018-11-05 09:50:01

Size : 79.33 KBs
Upload : 2018-11-05 09:50:01

Size : 86.94 KBs
Upload : 2018-11-05 09:50:01

Size : 102.91 KBs
Upload : 2018-11-05 09:50:01

Size : 106.19 KBs
Upload : 2018-11-05 09:50:01

Size : 95.48 KBs
Upload : 2018-11-05 09:50:01

Size : 68.92 KBs
Upload : 2018-11-05 09:50:01

Size : 64.05 KBs
Upload : 2018-11-05 09:50:01

Size : 108.15 KBs
Upload : 2018-11-05 09:50:01

Size : 69.49 KBs
Upload : 2018-11-05 09:50:01

Size : 86.08 KBs
Upload : 2018-11-05 09:50:01

Size : 77.63 KBs
Upload : 2018-11-05 09:51:32

Size : 80.68 KBs
Upload : 2018-11-05 09:51:32

Size : 70.14 KBs
Upload : 2018-11-05 09:51:32

Size : 79.20 KBs
Upload : 2018-11-05 09:51:32

Size : 86.71 KBs
Upload : 2018-11-05 09:51:32

Size : 105.32 KBs
Upload : 2018-11-05 09:51:32

Size : 58.46 KBs
Upload : 2018-11-05 09:51:32

Size : 119.74 KBs
Upload : 2018-11-05 09:51:32

Size : 119.74 KBs
Upload : 2018-11-05 09:51:32

Size : 73.29 KBs
Upload : 2018-11-05 09:51:32

Size : 109.17 KBs
Upload : 2018-11-05 09:51:32

Size : 82.81 KBs
Upload : 2018-11-05 09:51:32

Size : 134.87 KBs
Upload : 2018-11-05 09:51:32

Size : 61.76 KBs
Upload : 2018-11-05 09:51:32

Size : 91.63 KBs
Upload : 2018-11-05 09:51:32

Size : 78.54 KBs
Upload : 2018-11-05 09:51:32

Size : 134.87 KBs
Upload : 2018-11-05 09:52:39

Size : 79.27 KBs
Upload : 2018-11-05 09:52:39

Size : 61.93 KBs
Upload : 2018-11-05 09:52:39

Size : 137.35 KBs
Upload : 2018-11-05 09:52:39

Size : 64.28 KBs
Upload : 2018-11-05 09:52:39

Size : 81.06 KBs
Upload : 2018-11-05 09:52:39

Size : 101.08 KBs
Upload : 2018-11-05 09:52:39

Size : 85.38 KBs
Upload : 2018-11-05 09:52:39

Size : 73.75 KBs
Upload : 2018-11-05 09:52:39

Size : 87.10 KBs
Upload : 2018-11-05 09:52:39

Size : 93.37 KBs
Upload : 2018-11-05 09:52:39

Size : 66.29 KBs
Upload : 2018-11-05 09:52:39

Size : 87.53 KBs
Upload : 2018-11-05 09:53:40

Size : 58.91 KBs
Upload : 2018-11-05 09:53:40

Size : 52.25 KBs
Upload : 2018-11-05 09:53:40

Size : 119.19 KBs
Upload : 2018-11-05 09:53:40

Size : 91.13 KBs
Upload : 2018-11-05 09:53:40

Size : 77.90 KBs
Upload : 2018-11-05 09:53:40

Size : 78.38 KBs
Upload : 2018-11-05 09:53:40

Size : 94.76 KBs
Upload : 2018-11-05 09:53:40

Size : 72.19 KBs
Upload : 2018-11-05 09:53:40

Size : 74.85 KBs
Upload : 2018-11-05 09:53:40

Size : 79.43 KBs
Upload : 2018-11-05 09:53:40

Size : 123.22 KBs
Upload : 2018-11-05 09:53:40

Size : 77.53 KBs
Upload : 2018-11-05 09:54:39

Size : 68.96 KBs
Upload : 2018-11-05 09:54:39

Size : 62.01 KBs
Upload : 2018-11-05 09:54:39

Size : 100.54 KBs
Upload : 2018-11-05 09:54:39

Size : 87.83 KBs
Upload : 2018-11-05 09:54:39

Size : 76.99 KBs
Upload : 2018-11-05 09:54:39

Size : 69.99 KBs
Upload : 2018-11-05 09:54:39

Size : 95.75 KBs
Upload : 2018-11-05 09:54:39

Size : 124.83 KBs
Upload : 2018-11-05 09:54:39

Size : 72.62 KBs
Upload : 2018-11-05 09:54:39

Size : 74.76 KBs
Upload : 2018-11-05 09:54:39

Size : 74.03 KBs
Upload : 2018-11-05 09:54:39

Size : 65.46 KBs
Upload : 2018-11-05 09:55:33

Size : 75.10 KBs
Upload : 2018-11-05 09:55:33

Size : 77.83 KBs
Upload : 2018-11-05 09:55:33

Size : 80.37 KBs
Upload : 2018-11-05 09:55:33

Size : 72.60 KBs
Upload : 2018-11-05 09:55:33

Size : 75.06 KBs
Upload : 2018-11-05 09:55:33

Size : 71.46 KBs
Upload : 2018-11-05 09:55:33

Size : 97.42 KBs
Upload : 2018-11-05 09:55:33

Size : 95.41 KBs
Upload : 2018-11-05 09:55:33

Size : 96.67 KBs
Upload : 2018-11-05 09:55:33

Size : 80.43 KBs
Upload : 2018-11-05 09:55:33

Size : 75.20 KBs
Upload : 2018-11-05 09:55:33

Size : 45.25 KBs
Upload : 2018-11-05 09:56:45

Size : 83.26 KBs
Upload : 2018-11-05 09:56:45

Size : 48.85 KBs
Upload : 2018-11-05 09:56:45

Size : 72.07 KBs
Upload : 2018-11-05 09:56:45

Size : 87.76 KBs
Upload : 2018-11-05 09:56:45

Size : 74.54 KBs
Upload : 2018-11-05 09:56:45

Size : 70.54 KBs
Upload : 2018-11-05 09:56:45

Size : 75.26 KBs
Upload : 2018-11-05 09:56:45

Size : 122.87 KBs
Upload : 2018-11-05 09:56:45

Size : 60.84 KBs
Upload : 2018-11-05 09:56:45

Size : 91.03 KBs
Upload : 2018-11-05 09:56:45

Size : 55.13 KBs
Upload : 2018-11-05 09:56:45

Size : 83.27 KBs
Upload : 2018-11-05 09:56:45

Size : 86.48 KBs
Upload : 2018-11-05 09:56:45
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


admin
รายละเอียด
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


RCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 0.608987 sec.