admin Article


ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(Memorandum of Understanding : MOU) ในการพัฒนาหลักสูตรภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 8.74 MBs
Upload : 2018-06-13 08:48:46

Size : 6.10 MBs
Upload : 2018-06-13 08:48:46

Size : 5.38 MBs
Upload : 2018-06-13 08:48:46

Size : 5.14 MBs
Upload : 2018-06-13 08:48:46

Size : 6.15 MBs
Upload : 2018-06-13 08:48:46

Size : 6.15 MBs
Upload : 2018-06-13 08:48:46

Size : 8.49 MBs
Upload : 2018-06-13 08:48:46

Size : 8.53 MBs
Upload : 2018-06-13 08:48:46

Size : 8.08 MBs
Upload : 2018-06-13 08:48:46

Size : 8.28 MBs
Upload : 2018-06-13 08:48:46

Size : 8.31 MBs
Upload : 2018-06-13 08:48:46

Size : 8.21 MBs
Upload : 2018-06-13 08:48:46

Size : 7.95 MBs
Upload : 2018-06-13 08:48:46

Size : 7.51 MBs
Upload : 2018-06-13 08:48:46

Size : 8.32 MBs
Upload : 2018-06-13 08:48:46

Size : 8.20 MBs
Upload : 2018-06-13 08:48:46

Size : 8.38 MBs
Upload : 2018-06-13 08:48:46

Size : 8.26 MBs
Upload : 2018-06-13 08:48:46

Size : 8.36 MBs
Upload : 2018-06-13 08:48:46

Size : 8.42 MBs
Upload : 2018-06-13 08:51:42

Size : 8.34 MBs
Upload : 2018-06-13 08:51:42

Size : 8.58 MBs
Upload : 2018-06-13 08:51:42

Size : 8.04 MBs
Upload : 2018-06-13 08:51:42

Size : 8.42 MBs
Upload : 2018-06-13 08:51:42

Size : 8.04 MBs
Upload : 2018-06-13 08:51:42

Size : 8.22 MBs
Upload : 2018-06-13 08:55:24

Size : 8.61 MBs
Upload : 2018-06-13 08:55:24

Size : 8.50 MBs
Upload : 2018-06-13 08:55:24

Size : 8.45 MBs
Upload : 2018-06-13 08:55:24

Size : 8.36 MBs
Upload : 2018-06-13 08:55:24

Size : 8.32 MBs
Upload : 2018-06-13 08:55:24

Size : 8.49 MBs
Upload : 2018-06-13 08:55:24

Size : 7.79 MBs
Upload : 2018-06-13 09:13:19

Size : 8.32 MBs
Upload : 2018-06-13 09:13:19

Size : 8.33 MBs
Upload : 2018-06-13 09:13:19

Size : 8.73 MBs
Upload : 2018-06-13 09:13:19

Size : 8.73 MBs
Upload : 2018-06-13 09:13:19

Size : 7.92 MBs
Upload : 2018-06-13 09:13:19

Size : 8.06 MBs
Upload : 2018-06-13 09:13:19

Size : 8.08 MBs
Upload : 2018-06-13 09:21:01

Size : 7.96 MBs
Upload : 2018-06-13 09:21:01

Size : 7.55 MBs
Upload : 2018-06-13 09:21:01

Size : 8.28 MBs
Upload : 2018-06-13 09:21:01

Size : 8.33 MBs
Upload : 2018-06-13 09:21:01

Size : 8.21 MBs
Upload : 2018-06-13 09:21:01

Size : 8.08 MBs
Upload : 2018-06-13 09:21:01

Size : 8.37 MBs
Upload : 2018-06-13 09:21:01
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


admin
รายละเอียด
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


RCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 0.874464 sec.