RCBAT Album


วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายศักดิ์สิทธิ์ กุชโร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมกับรองผู้อำนวยการฯและหัวหน้างานกิจกรรม นำนางสาวพิมพ์ชนก เขียววิลัยและนางสาวออมสิน ธรรมจ้อม เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2567 โดย พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตร


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


RCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 0.026878 sec.