RCBAT Album


🙏วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา🙏 ขอขอบคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ที่เลือกใช้บริการห้องประชุมกับทางเรา ในการจัดประชุม “โครงการการประชุมชี้แจงแนวการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


RCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 0.035291 sec.