RCBAT Album


วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 นายศักดิ์สิทธิ์ กุชโร ผู้อำนวยการวิทยาลัย ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการอบรมการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2567


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


RCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 0.031176 sec.