RCBAT Album


วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 นายศักดิ์สิทธิ์ กุชโร ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมกับ คณะครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสร้างโดมเอนกประสงค์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


RCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 0.033595 sec.