RCBAT Album


วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2567 นายศักดิ์สิทธิ์ กุชโร ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณเทพฤทธิ์ ศรีนาค ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 13 และคุณนักรบ เจียกสูงเนิน พนักงานสนับสนุนธุรกิจ 7 เข้าเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางการเงินและการดำเนินธุรกิจแก่ผู้เรียนในระบบทวิภาคี ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


RCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 0.035707 sec.