RCBAT Album


วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 นายศักดิ์สิทธิ์ กุชโร ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ดำเนิน “โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะอาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix-it-จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


RCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 0.030789 sec.