RCBAT Album


วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 13:00 - 14:30 น. นางวรินธรณ์ ตรัยศิลานันท์ ครูชำนาญการ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพักนักเรียนนักศึกษา เพื่อดูแลความเป็นอยู่และคัดกรอง เพื่อเข้ารับทุนการศึกษา ภายใต้โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2567


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


RCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 0.032407 sec.