RCBAT Album


26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก 'รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด ' 💊💉🙅‍♂️🚫 วันพุธที่26 มิถุนายน 2567 นายศักดิ์สิทธิ์ กุชโร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย คณะ ผู้บริหารและคณะครู นำนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก❌ 🚭


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


RCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 0.029187 sec.