accounting Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

งานบัญชี
• ขอบเขตและหน้าที่
• แบบประเมินความพึงพอใจ

Comment(s)


<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> New Document


งานการบัญชี มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
  • จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีของสถานศึกษา ตามระบบบัญชี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  • จัดทำรายงานงบการเงิน และบัญชี เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนด เวลาตามระเบียบ
  • ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
  • ให้คำปรึกษา ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
  • เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายข่าวสารจากสำนักอำนวยการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม/ดาวน์โหลด
• คู่มือสินทรัพย์ถาวร
• การปรับปรุงบัญชี GFMIS

Statistic
Counter
14475  RSS การศึกษา

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าว-หนมบ้านบางวัว ทำถ่านชานอ้อยอัดแท่ง สร้างรายได้ลดขยะ
   กลุ่มวิสากิจชุมชนข้าว-หนมบ้านบางวัว สิงห์บุรี ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทำถ่านชานอ้อยอัดแท่ง จาก มรภ.เทพสตรี สิงหบุรี ชูเพิ่มมูลค่าให้กับกากชานอ้อย ไม่ทิ้งเป็นขยะทำลายสิ่งแวดล้อม


ชาวบ้านแจ้งพบจระเข้ 2 เมตร ว่ายในคลอง จนท. ไปตรวจเจอ "จระเห้"
   ชาวบ้านพบเห็นจระเข้ตัวยาวประมาณ 2 เมตร ลอยตัวอยู่ภายในคลองชลประทาน ริมถนนที่อ่างทอง แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเพื่อความชัดเจน เบื้องต้นพบตัวเงินตัวทองว่ายน้ำวนเวียนในจุดดังกล่าว


อั้ม พัชราภา ถามตรงๆ เอ ศุภชัย ขาจะยาวไปไหน งานนี้คำตอบที่ได้พีกมาก
   อั้ม พัชราภา ขอเป็นตัวแทนหมู่บ้าน คอมเมนต์ถามตรงๆ ถึง เอ ศุภชัย ขาจะยาวไปไหน งานนี้คำตอบที่ได้พีกมาก

RSS เศรษฐกิจ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าว-หนมบ้านบางวัว ทำถ่านชานอ้อยอัดแท่ง สร้างรายได้ลดขยะ
   กลุ่มวิสากิจชุมชนข้าว-หนมบ้านบางวัว สิงห์บุรี ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทำถ่านชานอ้อยอัดแท่ง จาก มรภ.เทพสตรี สิงหบุรี ชูเพิ่มมูลค่าให้กับกากชานอ้อย ไม่ทิ้งเป็นขยะทำลายสิ่งแวดล้อม


ชาวบ้านแจ้งพบจระเข้ 2 เมตร ว่ายในคลอง จนท. ไปตรวจเจอ "จระเห้"
   ชาวบ้านพบเห็นจระเข้ตัวยาวประมาณ 2 เมตร ลอยตัวอยู่ภายในคลองชลประทาน ริมถนนที่อ่างทอง แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเพื่อความชัดเจน เบื้องต้นพบตัวเงินตัวทองว่ายน้ำวนเวียนในจุดดังกล่าว


อั้ม พัชราภา ถามตรงๆ เอ ศุภชัย ขาจะยาวไปไหน งานนี้คำตอบที่ได้พีกมาก
   อั้ม พัชราภา ขอเป็นตัวแทนหมู่บ้าน คอมเมนต์ถามตรงๆ ถึง เอ ศุภชัย ขาจะยาวไปไหน งานนี้คำตอบที่ได้พีกมากRCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 1.540807 sec.