accounting หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

งานบัญชี
• ขอบเขตและหน้าที่
• แบบประเมินความพึงพอใจ

ติชม


New Document


งานการบัญชี มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
  • จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีของสถานศึกษา ตามระบบบัญชี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  • จัดทำรายงานงบการเงิน และบัญชี เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนด เวลาตามระเบียบ
  • ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
  • ให้คำปรึกษา ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
  • เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายข่าวสารจากสำนักอำนวยการ
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม/ดาวน์โหลด
• คู่มือสินทรัพย์ถาวร
• การปรับปรุงบัญชี GFMIS

สถิติ
เยี่ยมชม
8067  RSS การศึกษา


   ยังคงให้กำลังใจสามีเสมอสำหรับ แพท


พบแสงออโรร่าช่วงกลางวันบนดาวเสาร์
   ทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติกำลังศึกษาข้อมูลที่ส่งกลับมาจากยานอวกาศแคสสินี ซึ่งโคจรรอบดาวเสาร์เป็นเวลานานถึง 13 ปี ...


จิตใจบอบช้ำ!! แข้งยุ่นหลายรายช็อก แผ่นดินไหวโอซากา ตาย 3 เจ็บเกิน 300
   กุนซือทีมชาติญี่ปุ่นยอมรับว่าลูกทีมของเขากำลังอยู่มีสภาพจิตใจที่บอบช้ำจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศบ้านเกิด...

RSS เศรษฐกิจ


   ยังคงให้กำลังใจสามีเสมอสำหรับ แพท


พบแสงออโรร่าช่วงกลางวันบนดาวเสาร์
   ทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติกำลังศึกษาข้อมูลที่ส่งกลับมาจากยานอวกาศแคสสินี ซึ่งโคจรรอบดาวเสาร์เป็นเวลานานถึง 13 ปี ...


จิตใจบอบช้ำ!! แข้งยุ่นหลายรายช็อก แผ่นดินไหวโอซากา ตาย 3 เจ็บเกิน 300
   กุนซือทีมชาติญี่ปุ่นยอมรับว่าลูกทีมของเขากำลังอยู่มีสภาพจิตใจที่บอบช้ำจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศบ้านเกิด...RCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 0.980028 sec.