marketing หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

• ครูปรารถนา ดวงแก้ว
• ครูศิริชัย ฉิมสุวรรณ์
• ครูสุภาภร ลิ้มวิเชียร


ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการตลาด
• แผนการเรียนระดับปวส.
• แผนการเรียนระดับปวช.
• หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
• โครงร่างหลักสูตรประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาการตลาด
• วิชาสาขางานการตลาด


• เทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่

เอกสารการตลาด 3
• การสื่อสารการตลาด
• ลอจิสติกส์


                         
หัวใจของการตลาด : Heart of Marketing

นักการตลาดจะต้องเลือกทำธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและแก้ปัญหาให้แก่ผู้บริโภค โดยสร้างโอกาสทางการตลาดจากการมองหากลุ่มผู้บริโภคที่ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองจากสินค้าหรือบริการใด ๆ หัวใจแบบนักการตลาดย่อมไม่ทำธุรกิจเพื่อตอบสนองความอยากของตนเองโดยไม่คำนึงว่ามีกลุ่มเป้าหมายรองรับธุรกิจของตัวเองหรือไม่ นักการตลาดที่ดีย่อมให้ความสำคัญแก่ผู้บริโภคในทุกเรื่องทุกประเด็นที่จะต้องตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบสินค้า การตั้งราคา การกระจายสินค้า หรือยุทธศาสตร์การสื่อสารการตลาดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเหล่านั้น


นักการตลาดย่อมต้องสนใจที่จะเรียนรู้ผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง ที่เรียกกันเป็นภาษาอังกฤษว่า Customer Insight ซึ่งลึกซึ้งกว่าการเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภค ตามปกติในการศึกษาผู้บริโภคเรามักจะสนใจพฤติกรรมการซื้อ พฤติกรรมการใช้ ความต้องการ แรงจูงใจ และทัศนคติ แต่สำหรับการเข้าใจผู้บริโภคอย่างลึกซึ้งตามแบบอย่างของ Customer Insight นั้น เราต้องเรียนรู้รูปแบบของการดำเนินชีวิต ค่านิยม ความทะเยอทะยาน ความมุ่งหวัง ตลอดจนกิจกรรมที่พวกเขากระทำ (Activity) สิ่งที่เขาสนใจ (Interest) ความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ (Opinion) สิ่งทั้งหมดนี้รวมเรียกว่า AIO ของการดำเนินชีวิต นอกจากนั้นยังต้องเรียนรู้ บุคลิกภาพ วัฒนธรรม ของผู้บริโภคให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งด้วย


2000
การประชุมคณะกรรมการเพื่อรับการประเมินโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา วันที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์
ข่าวสาร
สร้างโดย : RCBAT
เมื่อ : 2013-06-13 13:39:02 2345 0

ทั้งหมด


5
ค้นหา 
ประชาสัมพันธ์

เมื่อ : 2013-06-12 09:38:51 2171 0

ทั้งหมด


0
ค้นหา
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับปวช. การตลาด
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2014-03-06 14:26:29 1534
ศึกษาดูงานซีพี
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2014-03-06 14:10:54 1590

ทั้งหมดสถิติ
เยี่ยมชม
18001  
RCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 0.664623 sec.