RCBAT หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   


วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
เลขที่ 197 ถนนเพชรมาตุคลา
ตำบลมะเริง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
นางสาวอาภัสรา  ยิ่งเจริญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


• ประวัติความเป็นมา
• ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
• คณะผู้บริหาร
• หลักสูตรที่เปิดสอน
• แผนผังภายในวิทยาลัย
• ติดต่อวิทยาลัย
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลนักเรียน

• แผนกวิชาบัญชี
• แผนกวิชาการตลาดและการขาย
• แผนกวิชาการโรงแรมและบริการ
• แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
• แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

• งานบริหารทั่วไป
• งานประชาสัมพันธ์
• งานบุคลากร
• งานอาคารสถานที่
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานทะเบียน
• งานพัสดุ
• แบบฟอร์มต่าง ๆ

• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐิ์
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
• งานส่งเสริมผลผลิต การค้า และประกอบธุรกิจ

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน

กิจกรรม

กระทู้ล่าสุด
 


ติดตามความเคลื่อนไหวผ่าน Facebook ได้ที่นี่ คลิก


บทความ
ค้นหา 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 13 มกราคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
บทความ
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-01-15 18:51:27 19 0
โครงการผู้รับบริการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 13 มกราคม 2561 ณ เทศบาลตำบลหัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
บทความ
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-01-15 18:39:10 23 0
โครงการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม และประดับแถบ 3 สี ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2561 ณ ค่ายปักธงชัย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
บทความ
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-01-15 18:21:29 18 0
ผู้จัดการบริษัทใต้ฟ้ามอเตอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด สวัสดีปีใหม่ นางสาวอาภัสรา ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-01-08 13:36:45 29 0 บทความ
คณะครูจากวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย สวัสดีปีใหม่ นางสาวอาภัสรา ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-01-08 13:35:45 24 0 บทความ
ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภักดีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะผู้บริหาร และครู สวัสดีปีใหม่ นางสาวอาภัสรา ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-01-08 13:34:13 21 0 บทความ

ทั้งหมด


ข่าวสาร
ประกาศวิทยาลัยฯเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-01-12 16:48:42 26 0 Approve
ประกาศวิทยาลัยฯเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง ครูจ้างสอนและเจ้าหน้าที่ธุรการ
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-01-10 19:00:44 36 0 Approve
เรื่อง ผู้ได้รับสิทธิ์โควตาพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561
ข่าวสาร
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-01-08 13:29:00 67 0
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-01-05 11:16:14 21 0 ข่าวสาร
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่งเจ้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-01-05 09:37:28 49 0 ข่าวสาร
ประกาศวิทยาลัยฯเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอนและเจ้าหน้าที่ธุรการ(แก้ไข วันที่ เวลารายงานตัว)
เมื่อ : 2017-12-29 14:19:23 84 0 ข่าวสาร Approve

ทั้งหมด


พระราชประวัติ

•

วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยฯ• รายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559
• รายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2558
• ้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
• เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2558
• คู่มือคู่มือการใช้งานโปรแกรม ระบบบริหารจัดการสังคมฐานความรู้
• แบบฟอร์มข้อมูลประวัติบุคลากร
• นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 8 ข้อ
• โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ
• คู่มือการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา
• การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2557
• การจัดการเรียนการสอนแบบ PBL
• แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2556


สถิติ
เยี่ยมชม
424345  
RCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 1.171199 sec.