RCBAT หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   


วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
เลขที่ 197 ถนนเพชรมาตุคลา
ตำบลมะเริง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
นายศักดิ์สิทธิ์  กุชโร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


• ประวัติความเป็นมา
• ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
• คณะผู้บริหาร
• หลักสูตรที่เปิดสอน
• แผนผังภายในวิทยาลัย
• ติดต่อวิทยาลัย
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลนักเรียน

พระราชประวัติ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐


• แผนกวิชาบัญชี
• แผนกวิชาการตลาด
• แผนกวิชาการโรงแรม
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
• แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

• งานบริหารทั่วไป
• งานประชาสัมพันธ์
• งานบุคลากร
• งานอาคารสถานที่
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานทะเบียน
• งานพัสดุ
• แบบฟอร์มต่าง ๆ


• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐิ์
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
• งานส่งเสริมผลผลิต การค้า และประกอบธุรกิจ
• ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา RCBAT

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน
• สวนพฤกษศาสตร์
• ผลงานด้านวิชาการ

• การประเมินตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID ) และกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
• รายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560
• มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
• คู่มือคู่มือการใช้งานโปรแกรม ระบบบริหารจัดการสังคมฐานความรู้
อ่านเพิ่มเติม>>


กิจกรรม

กระทู้ล่าสุด


  
วารสารข่าว
ค้นหา 
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ 7 มิ.ย.67
วารสารข่าว
เมื่อ : 2024-06-10 08:34:15 73 0
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ 31 พ.ค.67
วารสารข่าว
เมื่อ : 2024-06-04 08:54:35 105 0
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ 24 พ.ค.67
วารสารข่าว
เมื่อ : 2024-05-29 12:58:38 44 0
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ 28 พ.ค.67
เมื่อ : 2024-05-29 11:55:52 97 0 วารสารข่าว
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ 27 พ.ค.67
เมื่อ : 2024-05-28 10:41:58 438 0 วารสารข่าว
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ 21 พ.ค.67
เมื่อ : 2024-05-21 13:30:00 78 0 วารสารข่าว

ทั้งหมด


ข่าวสาร
ประกาศวิทยาลัยฯเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์
ข่าวสาร
เมื่อ : 2024-06-10 08:42:07 66 0 Approve
ประกาศวิทยาลัยฯเรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์
ข่าวสาร
เมื่อ : 2024-05-29 13:46:00 117 0 Approve
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ๐๖๐๑/๖๗๑๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำหนังสือราชการ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักถึงนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ข่าวสาร
เมื่อ : 2024-05-25 10:43:21 99 0 Approve
การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๕
เมื่อ : 2024-05-15 08:17:12 161 0 ข่าวสาร Approve
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เมื่อ : 2024-05-07 14:21:52 153 0 ข่าวสาร Approve
โครงงานวิทยาศาสตร์- อาชีวศึกษา
เมื่อ : 2023-09-21 16:55:54 383 0 ข่าวสาร Approve

ทั้งหมด


ภาพกิจกรรม
ค้นหา
วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2567 นายศักดิ์สิทธิ์ กุชโร ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณเทพฤทธิ์ ศรีนาค ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 13 และคุณนักรบ เจียกสูงเนิน พนักงานสนับสนุนธุรกิจ 7 เข้าเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางการเงินและการดำเนินธุรกิจแก่ผู้เรียนในระบบทวิภาคี ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2024-06-10 08:37:51 50
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 นายศักดิ์สิทธิ์ กุชโร ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมกับ คณะครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสร้างโดมเอนกประสงค์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2024-06-05 09:22:41 71
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 นายศักดิ์สิทธิ์ กุชโร ผู้อำนวยการวิทยาลัย ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการอบรมการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2567
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2024-06-04 09:06:11 76
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 นายศักดิ์สิทธิ์ กุชโร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2024-05-31 13:04:09 58
🙏วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา🙏 ขอขอบคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ที่เลือกใช้บริการห้องประชุมกับทางเรา ในการจัดประชุม “โครงการการประชุมชี้แจงแนวการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2024-05-31 12:59:50 71
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายศักดิ์สิทธิ์ กุชโร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมกับรองผู้อำนวยการฯและหัวหน้างานกิจกรรม นำนางสาวพิมพ์ชนก เขียววิลัยและนางสาวออมสิน ธรรมจ้อม เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2567 โดย พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตร
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2024-05-31 12:45:02 77

ทั้งหมดRCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 1.329134 sec.