RCBAT หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   


วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
เลขที่ 197 ถนนเพชรมาตุคลา
ตำบลมะเริง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา 
วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2567 นายศักดิ์สิทธิ์ กุชโร ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณเทพฤทธิ์ ศรีนาค ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 13 และคุณนักรบ เจียกสูงเนิน พนักงานสนับสนุนธุรกิจ 7 เข้าเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางการเงินและการดำเนินธุรกิจแก่ผู้เรียนในระบบทวิภาคี ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2024-06-10 08:37:51 49
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 นายศักดิ์สิทธิ์ กุชโร ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมกับ คณะครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสร้างโดมเอนกประสงค์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2024-06-05 09:22:41 70
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 นายศักดิ์สิทธิ์ กุชโร ผู้อำนวยการวิทยาลัย ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการอบรมการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2567
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2024-06-04 09:06:11 75
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 นายศักดิ์สิทธิ์ กุชโร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2024-05-31 13:04:09 57
🙏วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา🙏 ขอขอบคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ที่เลือกใช้บริการห้องประชุมกับทางเรา ในการจัดประชุม “โครงการการประชุมชี้แจงแนวการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2024-05-31 12:59:50 71
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายศักดิ์สิทธิ์ กุชโร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมกับรองผู้อำนวยการฯและหัวหน้างานกิจกรรม นำนางสาวพิมพ์ชนก เขียววิลัยและนางสาวออมสิน ธรรมจ้อม เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2567 โดย พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตร
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2024-05-31 12:45:02 76
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา... นายศักดิ์สิทธิ์ กุชโร ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และคณะครู ดำเนิน “โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ประจำปีการศึกษา 2566”
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2024-05-29 13:01:27 73
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 นายศักดิ์สิทธิ์ กุชโร ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2024-05-29 11:59:27 51
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายศักดิ์สิทธิ์ กุชโร ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้างานบุคลากร เข้าประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ของ นายกรกช มูลทองชุน ครูผู้สอน
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2024-05-28 10:43:48 114
วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายศักดิ์สิทธิ์ กุชโร ผู้อำนวยการวิทยาลัย นำคณะผู้บริหารวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2024-05-21 09:56:16 102
วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นายศักดิ์สิทธิ์ กุชโร ผู้อำนวยการวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ นายกรกช มูลทองชุน หัวหน้ากลุ่มอาชีพการประกอบและการบริการอาหาร และนายโชติกุล ไทยสะเทือน ครูกลุ่มอาชีพการประกอบและบริการ สาขาอาหารและโภชนาการ เป็นกรรมการตัดสิน คัดเลือกอาหารประจำจังหวัด “ตำหรับอาหารอาชีวศึกษา เพื่อประชาชน“
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2024-05-21 09:53:21 75
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 นายศักดิ์สิทธิ์ กุชโร ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรวิทยาลัยฯ ทุกท่าน กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประเภทผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 ในโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองเครือข่าย
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2024-05-20 09:25:47 92
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายศักดิ์สิทธิ์ กุชโร ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ ในโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองเครือข่าย
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2024-05-16 15:49:36 75
วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 นายศักดิ์สิทธิ์ กุชโร ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา พร้อมด้วยนางพรพิมล โตเจริญ และคณะครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ เข้าร่วมปรึกษาหารือ กับนายเอกชัย นางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2024-05-07 15:09:58 71
วันที่ 25 เมษายน 2567 นายศักดิ์สิทธิ์ กุชโร ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา พร้อมด้วยนายคมกริช จุกหอม รองผู้อำนวยการฯ เข้านิเทศการสอนและมอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น (premium course) (จำนวน 15 ชม.) ✅ รายวิชาการทำขนมปังเบื้องต้น ✅ รายวิชาลูกชุบเพื่อการค้า ณ ห้องกาแฟ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2024-05-07 15:01:56 136
โครงการอบรมแกนนำลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ช่อสะอาด วันที่ 26-28 พ.ค.2566
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2023-06-28 15:24:59 577
กิจกรรมปฐมนิเทศ สมาชิกใหม่ (อวท.) 28 พ.ค.2566
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2023-06-28 14:38:57 295
กิจกรรมสวดมนต์ วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2566
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2023-06-28 14:18:32 259
การประชุมการพัฒนาและวิพากษ์หลักวิชาชีพสูตรระยะสั้น
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2023-06-28 14:10:59 490
อบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้พิการ 19-20 พ.ค.2566
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2023-06-14 15:28:19 360
กำลังแสดงหน้า 1/12
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

RCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 0.888016 sec.