RCBAT หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   


วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
เลขที่ 197 ถนนเพชรมาตุคลา
ตำบลมะเริง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
กิจกรรม

บทความ
ค้นหา 
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-10-08 08:40:33 25 0 ประเภทบทความ : บทความ
สร้างโดย : admin
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา และคณะครู ร่วมงานเกษียณอายุราชการ ผู้อำนวยการนงเยาว์ กัลยาลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รองผู้อำนวยการ และคณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จำนวน 11 ท่าน
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-10-02 09:21:21 43 0 ประเภทบทความ : บทความ
สร้างโดย : admin
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารให้กับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-10-02 09:18:52 41 0 ประเภทบทความ : บทความ
สร้างโดย : admin
ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ประธานเปิดโครงการเดย์แคมป์ (Day Camp) และประดับแถบสองสี (พิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบสองสี) ประจำปีการศึกษา 2561
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-10-02 09:14:17 20 0 ประเภทบทความ : บทความ
สร้างโดย : admin
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ประธานเปิดโครงการเดย์แคมป์ (Day Camp) และประดับแถบสองสี (พิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบสองสี) ประจำปีการศึกษา 2561
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-10-02 09:10:44 12 0 ประเภทบทความ : บทความ
สร้างโดย : admin
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมาร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานอาชีวะ มุทิตา กษิณานุสรณ์ ให้กับผู้บริหาร ข้าราชการครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-10-02 09:08:54 25 0 ประเภทบทความ : บทความ
สร้างโดย : admin
โครงการประชุมผู้ปกครองและผู้กู้กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) พร้อมด้วย คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนนักศึกษา เพื่อรับทราบขั้นตอนในการทำสัญญา การชำระเงิน พร้อมทั้งเซ็นต์สัญญากู้ยืม
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-10-02 09:05:01 12 0 ประเภทบทความ : บทความ
สร้างโดย : admin
โครงการการจัดนิทรรศการและประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-10-01 10:53:57 14 0 ประเภทบทความ : บทความ
สร้างโดย : admin
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาฝ้าเพดานอาคารเรียนรวม อาคารโรงอาหรา-หอประชุม
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-09-21 17:35:09 31 0 Approve
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-09-17 15:55:22 43 0 ประเภทบทความ : บทความ
สร้างโดย : admin
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-09-17 15:54:46 52 0 ประเภทบทความ : บทความ
สร้างโดย : admin
ประกาศ เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-09-20 09:51:58 33 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร
สร้างโดย : admin
ประกาศ เรื่อง ประกาศปิด - เปิดการเรียนการสอนและลงทะเบียนเรียนนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-09-20 09:49:24 36 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร
สร้างโดย : admin
ผอ.ดร. ประเวช ยอดยิ่ง คณะกรรมการนิเทศ นิเทศและติดตามผลการเข้ารับการพัฒนาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีม
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-09-17 15:46:35 34 0 ประเภทบทความ : บทความ
สร้างโดย : admin
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา รับมอบของที่ระลึกจากนางสาวอนงค์ลักษณ์ อาจมังกร ข้าราชการครู วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ที่เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-09-17 15:43:00 33 0 ประเภทบทความ : บทความ
สร้างโดย : admin
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา รวมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ รำลึกถึงสุนทรภู่ ครูกวีสี่แผ่นดิน ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-09-17 15:30:52 44 0 ประเภทบทความ : บทความ
สร้างโดย : admin
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ประธานการประชุม พร้อมคณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2560
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-09-17 15:28:39 38 0 ประเภทบทความ : บทความ
สร้างโดย : admin
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยหัวหน้างานในฝ่าย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานในฝ่ายบริหารทรัพยากร ให้กับนางสาวอนงค์ลักษณ์ อาจมังกร ข้าราชการครู วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-09-12 13:24:01 34 0 ประเภทบทความ : บทความ
สร้างโดย : admin
นางสาวอาภัสรา ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ประธานโครงการประชุมภาคี 4 ฝ่าย ณ ห้องประชุม อาคารปฏิบัติการโรงแรม วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-09-12 13:15:29 33 0 ประเภทบทความ : บทความ
สร้างโดย : admin
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา ร่วมต้อนรับ นางสาวอนงค์ลักษณ์ อาจมังกร ข้าราชการครู วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-09-12 13:11:51 28 0 ประเภทบทความ : บทความ
สร้างโดย : admin
กำลังแสดงหน้า 1/24
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

RCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 0.879602 sec.