RCBAT หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   


วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
เลขที่ 197 ถนนเพชรมาตุคลา
ตำบลมะเริง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
กิจกรรม

บทความ
ค้นหา 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา พร้อมคณะครูบุคลากร ร่วมพิธีเปิด โครงการ Fix it Center ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมี นายสุพจน์ แสนมี นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานในพิธี
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-06-18 09:18:02 3 0 ประเภทบทความ : บทความ
สร้างโดย : admin
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ต้อนรับ ว่าที่ ร.ต.ดร.จรรยา พาบุ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ และนายสมจิตร วรศักดิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ที่ได้มาเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอน ภูมิทัศน์องวิทยาลัยฯ
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-06-14 10:51:33 13 0 ประเภทบทความ : บทความ
สร้างโดย : admin
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา ร่วมต้อนรับครูอาษาสมัครจีน Miss XUAN KAILI หรือครูมะลิ ด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-06-13 10:15:32 12 0 ประเภทบทความ : บทความ
สร้างโดย : admin
นางสาวอาภัสรา ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา พร้อมกับท่านรองผู้อำนวยการ ตัวแทนคณะครู ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ผอ.แพงศรี พะวังค์ บิดาของ ครูอรอุมา พะวังค์ ณ. บ้านหนองฮี อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-06-13 10:11:32 16 0 ประเภทบทความ :
สร้างโดย : admin
นางสาวอาภัสรา ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการววิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดโครงการเข้าค่ายพี่เลี้ยงวิชาการ ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-06-13 09:31:16 16 0 ประเภทบทความ :
สร้างโดย : admin
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(Memorandum of Understanding : MOU) ในการพัฒนาหลักสูตรภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-06-13 08:43:34 14 0 ประเภทบทความ :
สร้างโดย : admin
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ประธานเปิดโครงการน้ำหมักชีวภาพ (EM) โดยมี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีระยะเวลาในการหมัก 3 เดือน ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้สามารถหาได้จากวิทยาลัยฯ
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-06-11 08:32:27 11 0 ประเภทบทความ :
สร้างโดย : admin
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ประธานในพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-06-06 16:31:27 11 0 ประเภทบทความ : บทความ
สร้างโดย : admin
ผู้อำนวยการ วบท.นม ต้อนรับ นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประธานในการประชุม และคณะ จัดอบรมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-06-01 14:43:15 27 0 ประเภทบทความ :
สร้างโดย : admin
โครงการน้ำหมักชีวภาพ (EM) ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาลัยฯ 146 อาคารเรียนรวม วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา เริ่มเปิดโครงการ วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ปิดโครงการ 30 สิงหาคม 2561
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-05-30 15:19:10 17 0 ประเภทบทความ : บทความ
สร้างโดย : admin
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา และคณะ เข้าร่วมประชุมชมรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์อีสาน(นครชัยบุรินทร์) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเส้นทางท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-05-30 15:10:58 19 0 ประเภทบทความ :
สร้างโดย : admin
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดงานการแสดงสาธิตอาชีพในงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพจังหวัดนครราชสีมา 'KORAT Smart Jobs IT 2018' ประจำปี 2561
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-05-30 15:03:08 18 0 ประเภทบทความ :
สร้างโดย : admin
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา และ นางสาวอนงค์ แสงพรมมา รองผู้อำนวยการ เข้าแสดงความยินดี นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-05-30 15:00:10 16 0 ประเภทบทความ :
สร้างโดย : admin
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในกิจกรรมพัฒนาจิต สวดมนต์ตอนเช้าทุกวันอังคาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และนักศึกษาร่วมทำกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-05-30 14:54:53 17 0 ประเภทบทความ :
สร้างโดย : admin
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ได้พบปะนักเรียนนักศึกษาในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 และกล่าวต้อนรับนักเรียน นักศึกษา เข้าสู่รั้วฟ้าน้ำเงินด้วยความยินดียิ่ง ซึ่งในภาคเรียนที่ 1/2561
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-05-30 14:49:42 12 0 ประเภทบทความ :
สร้างโดย : admin
ผู้อำนวยการวิทยาฯ ประธานเปิดการประชุม พร้อม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา คณะครู เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการร้านอาหาร ร่วมประชุมแนวทางการปฏิบัติของผู้ประกอบการร้านอาหารภายใน วบท.นม
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-05-30 14:06:34 5 0 ประเภทบทความ :
สร้างโดย : admin
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชา พร้อมด้วยคณะครู ออกนิเทศนักเรียนฝึกงาน นักศึกษาฝึกอาชีพ ณ เส้นทางสายตราด-ประจวบคีรีขันธ์-กรุงเพทมหานคร-สมุทรปราการ-ชลบุรี
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-05-30 13:41:08 6 0 ประเภทบทความ :
สร้างโดย : admin
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ประธานเปิดการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ครั้งที่ ๓ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-05-30 11:19:01 6 0 ประเภทบทความ :
สร้างโดย : admin
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ต้อนรับ นายพงศ์พิตร์ ฤทธิแสง คลังเขต 3 และคณะบุคลากรจากสำนักงานคลังเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-05-30 11:15:01 7 0 ประเภทบทความ :
สร้างโดย : admin
โครงการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป(ครู) จากวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรม วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-05-30 11:11:10 7 0 ประเภทบทความ : บทความ
สร้างโดย : admin
กำลังแสดงหน้า 1/19
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

RCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 0.829361 sec.