RCBAT หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   


วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
เลขที่ 197 ถนนเพชรมาตุคลา
ตำบลมะเริง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
กิจกรรม

บทความ
ค้นหา 
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ)
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-11-28 09:24:51 58 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร
สร้างโดย : admin
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวนครราชสีมา พร้อมกับคณะผู้บริหาร ครู เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น โดยมีท่านผู้อำนวยการนงเยาว์ กัลยาลักษณ์ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-11-05 09:47:36 74 0 ประเภทบทความ : บทความ
สร้างโดย : admin
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-10-30 10:10:24 67 0 ประเภทบทความ : บทความ
สร้างโดย : admin
นางสาวอาภัสรา ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด ในวันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-10-30 10:02:02 75 0 ประเภทบทความ : บทความ
สร้างโดย : admin
ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา น้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช วางพวงมาลาถวายราชสักการะ และถวายบังคม
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-10-30 09:56:28 62 0 ประเภทบทความ : บทความ
สร้างโดย : admin
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับ นางนงเยาว์ กัลยาลักษณ์ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีแด่รองผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่าน
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-10-22 09:20:41 67 0 ประเภทบทความ : บทความ
สร้างโดย : admin
นางสาวอาภัสรา ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ รองผู้อำนวยการ 3 ท่าน
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-10-22 09:09:42 72 0 ประเภทบทความ : บทความ
สร้างโดย : admin
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงาน สถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ที่เป็นแบบอย่างด้านการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-10-22 08:59:01 54 0 ประเภทบทความ : บทความ
สร้างโดย : admin
ร่วมเดินไปส่งรองผู้อำนวยการชุติญา อัยยะ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ให้รักษาการตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-10-22 09:01:02 47 0 ประเภทบทความ : บทความ
สร้างโดย : admin
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-10-08 08:40:33 70 0 ประเภทบทความ : บทความ
สร้างโดย : admin
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา และคณะครู ร่วมงานเกษียณอายุราชการ ผู้อำนวยการนงเยาว์ กัลยาลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รองผู้อำนวยการ และคณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จำนวน 11 ท่าน
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-10-02 09:21:21 94 0 ประเภทบทความ : บทความ
สร้างโดย : admin
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารให้กับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-10-02 09:18:52 87 0 ประเภทบทความ : บทความ
สร้างโดย : admin
ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ประธานเปิดโครงการเดย์แคมป์ (Day Camp) และประดับแถบสองสี (พิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบสองสี) ประจำปีการศึกษา 2561
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-10-02 09:14:17 61 0 ประเภทบทความ : บทความ
สร้างโดย : admin
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ประธานเปิดโครงการเดย์แคมป์ (Day Camp) และประดับแถบสองสี (พิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบสองสี) ประจำปีการศึกษา 2561
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-10-02 09:10:44 52 0 ประเภทบทความ : บทความ
สร้างโดย : admin
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมาร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานอาชีวะ มุทิตา กษิณานุสรณ์ ให้กับผู้บริหาร ข้าราชการครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-10-02 09:08:54 69 0 ประเภทบทความ : บทความ
สร้างโดย : admin
โครงการประชุมผู้ปกครองและผู้กู้กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) พร้อมด้วย คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนนักศึกษา เพื่อรับทราบขั้นตอนในการทำสัญญา การชำระเงิน พร้อมทั้งเซ็นต์สัญญากู้ยืม
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-10-02 09:05:01 48 0 ประเภทบทความ : บทความ
สร้างโดย : admin
โครงการการจัดนิทรรศการและประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-10-01 10:53:57 56 0 ประเภทบทความ : บทความ
สร้างโดย : admin
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาฝ้าเพดานอาคารเรียนรวม อาคารโรงอาหรา-หอประชุม
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-09-21 17:35:09 77 0 Approve
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-09-17 15:55:22 77 0 ประเภทบทความ : บทความ
สร้างโดย : admin
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-09-17 15:54:46 92 0 ประเภทบทความ : บทความ
สร้างโดย : admin
กำลังแสดงหน้า 1/24
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

RCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 0.833167 sec.