media หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   
งานสื่อการเรียนการสอน
• แผนผังบุคลากร


 

งานสื่อการเรียนการสอน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                   (1) วางแผนจัดหา จัดทำ การให้บริการ สื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้

                   (2) จัดหารวบรวมวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ต่าง ๆ เพื่อให้บริการในการศึกษาค้นคว้าของครู นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา

                   (3)  อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน

                   (4)  พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

                   (5)  รับผิดชอบ ดูแลบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา

                   (6)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น                       

                   (7)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                   (8)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 ข่าวสารจากสำนักอำนวยการ• โครงงานวิทยาศาสตร์

สถิติ
เยี่ยมชม
9461  บทความล่าสุด
กิจกรรมเกียรติภูมิอาชีวศึกษา 60' ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สร้างโดย : admin
บูธนวดแผนไทยและสปาต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูง จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สร้างโดย : admin
Welcome Drink ต้อนรับผู้บริหารระดับสูง สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สร้างโดย : admin
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
สร้างโดย : RCBAT
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สร้างโดย : RCBAT
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร
สร้างโดย : RCBAT
รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (บาเทนเดอร์)
สร้างโดย : RCBAT
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะที่ 1(ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป/ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง)
สร้างโดย : RCBAT
ประกาศ ยืนยันการใช้แบบสรุปรายการปรับปรุงอาคาร
สร้างโดย : RCBAT
ประกาศ เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) แบบสรุปรายการปรับปรุงอาคารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
สร้างโดย : RCBAT


RCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 0.752216 sec.