manage_all หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานบริหารงานทั่วไป
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

หนังสือภายนอก
• ทะเบียนหนังสือเข้า

งานสารบรรณ
• หน้าที่งาน
• ระเบียบงานสารบรรณ
• ระบบ AMS e-office
• แบบสอบถาม
• สมุดเยี่ยมชม
• โครงสร้างงานบริหารงานทั่วไป

รายงานการประชุม
• ประจำเดือนมกราคม
• ประจำเดือนกุมภาพันธ์
• ประจำเดือนมีนาคม
• ประจำเดือนเมษายน
• ประจำเดือนพฤษภาคม

ข่าวสารงานบริหารงานทั่วไป


คำสั่งการจ้างลูกจ้างชั่วคราวต่างประเทศด้วยเงินโครงการ Mini English Program                                                                                              
สรุปผลการประเมินคุณภาพรอบสามของสถานศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
ประกาศวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา เรื่อง ปฏิทินการรับลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะที่1 (ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป/ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) 
ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตําแหน่งครู
ขอเชิญคณะครู - อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It center) ศูนย์ที่ 1 ในวันที่  6 มีนาคม 2556  ณ บ้านหนองสองห้องเหนือ  โดยสวมเสื้อ fix it center   
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรเพื่อรับรางวัล  ประจำปี 2556 
 


ข่าวสารจากสำนักอำนวยการ