Location หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

เรื่องแต่งตั้งหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ
• เดือนกรกฎาคม

แบบฟอร์มงานอาคาร
• แบบฟอร์มใบเปลี่ยนเวร
• แบบฟอร์มขอใช้พื้นที่

ข้อมูลส่วนบุคคล


กิจกรรม

ติชม


New Documentงานอาคารสถานที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้
                    ๑. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไป ตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
                    ๒. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ ที่ราชพัสดุ การใช้ และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
                    ๓. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารญปโภคของสถานศึกษา
                    ๔. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่น ๆ
                    ๕. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
                    ๖. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
                    ๗. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
                    ๘. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                    ๙. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                    ๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ข่าวสารจากสำนักอำนวยการ


0
ค้นหา
การปรับปรุงป้ายชื่อวิทยาลัย
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2013-06-11 15:14:22 1958

ทั้งหมด


เพื่อนสมาชิก

ทั้งหมด

โฆษณา
บทความล่าสุด
กิจกรรมเกียรติภูมิอาชีวศึกษา 60' ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สร้างโดย : admin
บูธนวดแผนไทยและสปาต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูง จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สร้างโดย : admin
Welcome Drink ต้อนรับผู้บริหารระดับสูง สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สร้างโดย : admin
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
สร้างโดย : RCBAT
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สร้างโดย : RCBAT
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร
สร้างโดย : RCBAT
รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (บาเทนเดอร์)
สร้างโดย : RCBAT
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะที่ 1(ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป/ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง)
สร้างโดย : RCBAT
ประกาศ ยืนยันการใช้แบบสรุปรายการปรับปรุงอาคาร
สร้างโดย : RCBAT
ประกาศ เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) แบบสรุปรายการปรับปรุงอาคารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
สร้างโดย : RCBAT


RCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 0.810601 sec.