RCBAT หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   


วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
เลขที่ 197 ถนนเพชรมาตุคลา
ตำบลมะเริง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
นางสาวอาภัสรา  ยิ่งเจริญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


• ประวัติความเป็นมา
• ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
• คณะผู้บริหาร
• หลักสูตรที่เปิดสอน
• แผนผังภายในวิทยาลัย
• ติดต่อวิทยาลัย
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลนักเรียน

• แผนกวิชาบัญชี
• แผนกวิชาการตลาดและการขาย
• แผนกวิชาการโรงแรมและบริการ
• แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
• แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

• งานบริหารทั่วไป
• งานประชาสัมพันธ์
• งานบุคลากร
• งานอาคารสถานที่
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานทะเบียน
• งานพัสดุ
• แบบฟอร์มต่าง ๆ

• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐิ์
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
• งานส่งเสริมผลผลิต การค้า และประกอบธุรกิจ

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน

กิจกรรม

กระทู้ล่าสุด
 


ติดตามความเคลื่อนไหวผ่าน Facebook ได้ที่นี่ คลิก


บทความ
ค้นหา 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 นางสาวอาภัสรา ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา

สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-05-18 13:40:46 6 0
นางสาวอาภัสรา ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ โดยได้รับเกียรติจาก ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ จำนวน 2 ท่าน
บทความ
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-05-18 13:30:17 5 0
นางสาวอาภัสรา ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ จำนวน 2 ท่าน
บทความ
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-05-18 13:22:24 6 0
ดร.สุเทพ ชิตยวงย์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบเกียรติบัตรให้กับ นางสาวอาภัสรา ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา คณะกรรมการดำเนินงาน การขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-05-18 13:12:32 10 0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต้อนรับ ในงานการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-05-11 16:29:59 15 0
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาใบช่วยสอน ตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2559 ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน -4 พฤษภาคม 2561
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-05-11 16:17:13 16 0

ทั้งหมด


ข่าวสาร
ประกาศ เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหารภายในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
ข่าวสาร
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-05-17 16:22:55 16 0
ประกาศวิทยาลัยฯเรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ข่าวสาร (Event)
เมื่อ : 2018-05-11 16:10:25 40 0 Approve
กำหนดการ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
ข่าวสาร
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-05-10 21:11:17 19 0
ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานการเงิน)
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-05-04 21:11:01 52 0 ข่าวสาร
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราวจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานการเงิน)
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-05-02 15:35:12 108 0 ข่าวสาร
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานการเงิน)
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-04-23 16:08:18 186 0 ข่าวสาร

ทั้งหมด


พระราชประวัติ

•

วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยฯ• รายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559
• รายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2558
• ้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
• เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2558
• คู่มือคู่มือการใช้งานโปรแกรม ระบบบริหารจัดการสังคมฐานความรู้
• แบบฟอร์มข้อมูลประวัติบุคลากร
• นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 8 ข้อ
• โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ
• คู่มือการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา
• การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2557
• การจัดการเรียนการสอนแบบ PBL
• แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2556


สถิติ
เยี่ยมชม
461375  
RCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 0.970420 sec.