RCBAT หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   


วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
เลขที่ 197 ถนนเพชรมาตุคลา
ตำบลมะเริง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
นางสาวอาภัสรา  ยิ่งเจริญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


• ประวัติความเป็นมา
• ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
• คณะผู้บริหาร
• หลักสูตรที่เปิดสอน
• แผนผังภายในวิทยาลัย
• ติดต่อวิทยาลัย
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลนักเรียน

• แผนกวิชาบัญชี
• แผนกวิชาการตลาดและการขาย
• แผนกวิชาการโรงแรมและบริการ
• แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
• แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

• งานบริหารทั่วไป
• งานประชาสัมพันธ์
• งานบุคลากร
• งานอาคารสถานที่
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานทะเบียน
• งานพัสดุ
• แบบฟอร์มต่าง ๆ

• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐิ์
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
• งานส่งเสริมผลผลิต การค้า และประกอบธุรกิจ

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน

กิจกรรม

กระทู้ล่าสุด


 


ติดตามความเคลื่อนไหวผ่าน Facebook ได้ที่นี่ คลิก


บทความ
ค้นหา 
ประชุม การดำเนินงานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
บทความ
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-03-19 15:34:21 13 0
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้ยฐานสมรรถนะ Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E) ครั้งที่ 3
บทความ
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-03-19 15:29:39 10 0
นางสาวอาภัสรา ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่และนักการภารโรง เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม
บทความ
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-03-19 15:17:36 10 0
ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าเยี่ยมวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-03-15 10:59:12 17 0
ผู้อำนวยการฯ รองผู้อำนวยการฯ คณะครู และหัวหน้างานฝ่ายการศึกษา เรือนจำกลางนครราชสีมา ร่วมประชุมการจัดการเรียนการสอนระยะสั้นให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสภายในเรือนจำกลางนครราชสีมา
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-03-15 10:54:48 13 0 บทความ
โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 13 มีนาคม 2561
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-03-15 10:47:18 28 0 บทความ

ทั้งหมด


ข่าวสาร
เรื่อง โครงการสัมมนานักเรียนนักศึกษากลับจากสถานประกอบการณ์งานอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560
ข่าวสาร
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-03-09 16:33:19 22 0
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ข่าวสาร
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-03-08 16:32:46 20 0
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ข่าวสาร
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-03-08 16:32:46 20 0
เรื่อง กำหนดการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-03-08 09:21:46 32 0 ข่าวสาร
ประกาศ วิทยาลัยฯเรื่อง ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยี
เมื่อ : 2018-02-26 08:43:55 31 0 ข่าวสาร Approve
เรื่อง ประกาศปิด-เปิด การเรียนการสอน และลงทะเบียนเรียน นักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-02-20 14:52:58 52 0 ข่าวสาร

ทั้งหมด


พระราชประวัติ

•

วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยฯ• รายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559
• รายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2558
• ้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
• เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2558
• คู่มือคู่มือการใช้งานโปรแกรม ระบบบริหารจัดการสังคมฐานความรู้
• แบบฟอร์มข้อมูลประวัติบุคลากร
• นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 8 ข้อ
• โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ
• คู่มือการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา
• การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2557
• การจัดการเรียนการสอนแบบ PBL
• แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2556


สถิติ
เยี่ยมชม
436379  
RCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 0.965949 sec.