RCBAT หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   


วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
เลขที่ 197 ถนนเพชรมาตุคลา
ตำบลมะเริง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
นายวิเชียร  ประเสริฐสกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


• ประวัติความเป็นมา
• ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
• คณะผู้บริหาร
• หลักสูตรที่เปิดสอน
• แผนผังภายในวิทยาลัย
• ติดต่อวิทยาลัย
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลนักเรียน

• แผนกวิชาบัญชี
• แผนกวิชาการตลาดและการขาย
• แผนกวิชาการโรงแรมและบริการ
• แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
• แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

• งานบริหารทั่วไป
• งานประชาสัมพันธ์
• งานบุคลากร
• งานอาคารสถานที่
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานทะเบียน
• งานพัสดุ
• แบบฟอร์มต่าง ๆ

• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐิ์
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
• งานส่งเสริมผลผลิต การค้า และประกอบธุรกิจ

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน

กิจกรรม

กระทู้ล่าสุด


กิจกรรม
ค้นหา 
งาน Open House 2020
บทความ
เมื่อ : 2020-01-13 15:55:20 14 0
นายกฤตผล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมราชการ การจัดการเรียนการสอน
บทความ
เมื่อ : 2020-01-08 14:56:16 19 0
มอบผลิตภัณฑ์วิทยาลัยฯ​เนื่องในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
บทความ
เมื่อ : 2020-01-08 14:49:40 13 0
สัปดาห์ของขวัญ​ ผลิตภัณฑ์อาชีวะ อาชีวะทั่วไทย​ ร่วมใจส่งความสุข
เมื่อ : 2020-01-08 14:40:25 15 0 บทความ
ประชุมบุคลากรวิทยาลัยฯประจำเดือนธันวาคม
เมื่อ : 2020-01-08 14:36:36 14 0 บทความ
กรรมวันคริสต์มาส
เมื่อ : 2020-01-08 14:27:02 18 0 บทความ

ทั้งหมด


ข่าวสาร
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องผู้ที่ได้รับสิทธิ์โควตาพิเศษ (รอบที่ 1) เพื่อเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว นครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2563
ข่าวสาร
เมื่อ : 2020-01-17 13:33:26 17 0 Approve
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับสมัครและรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ข่าวสาร
เมื่อ : 2020-01-08 08:56:23 73 0 Approve
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องการจำหน่ายเค้กรวงผึ้ง R-CBAT
ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-12-23 11:09:41 40 0 Approve
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง โครงการประกวดวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เมื่อ : 2019-11-19 10:28:20 95 0 ข่าวสาร Approve

ทั้งหมด


พระราชประวัติ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐


วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยฯ• การประเมินตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID ) และกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
• รายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560
• รายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559
• รายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2558
• ้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
• เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2558
• คู่มือคู่มือการใช้งานโปรแกรม ระบบบริหารจัดการสังคมฐานความรู้
• แบบฟอร์มข้อมูลประวัติบุคลากร
• นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 8 ข้อ
• โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ
• คู่มือการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา
• การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2557
• การจัดการเรียนการสอนแบบ PBL
• แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2556


สถิติ
เยี่ยมชม
625424  
RCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 1.195927 sec.