RCBAT หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   


วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
เลขที่ 197 ถนนเพชรมาตุคลา
ตำบลมะเริง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
นางสาวอาภัสรา  ยิ่งเจริญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


• ประวัติความเป็นมา
• ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
• คณะผู้บริหาร
• หลักสูตรที่เปิดสอน
• แผนผังภายในวิทยาลัย
• ติดต่อวิทยาลัย
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลนักเรียน

• แผนกวิชาบัญชี
• แผนกวิชาการตลาดและการขาย
• แผนกวิชาการโรงแรมและบริการ
• แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
• แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

• งานบริหารทั่วไป
• งานประชาสัมพันธ์
• งานบุคลากร
• งานอาคารสถานที่
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานทะเบียน
• งานพัสดุ
• แบบฟอร์มต่าง ๆ

• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐิ์
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
• งานส่งเสริมผลผลิต การค้า และประกอบธุรกิจ

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน

กิจกรรม

กระทู้ล่าสุด


 
 

 


ติดตามความเคลื่อนไหวผ่าน Facebook ได้ที่นี่ คลิก


บทความ
ค้นหา 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการเข้าใช้งานระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาและระบบติดตามรายงานภาวะการมีงานทำของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
บทความ
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-07-18 08:32:17 13 0
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) และแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา
บทความ
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-07-17 16:55:20 16 0
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จัดโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย การเลือกตั้ง นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
บทความ
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-07-17 16:13:50 9 0
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ประธานในพิธี โครงการบายศรีสู่ขวัญ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนนักศึกษาของประเภทวิชาพานิชยการ
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-07-17 16:02:44 10 0
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะครู และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอาชีวะโชว์พราว 4.0 (R-CHEVA SHOWPOW 4.0 PROJECT) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-07-12 08:37:27 18 0 บทความ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-07-12 08:33:48 17 0 บทความ

ทั้งหมด


ข่าวสาร
ประกาศ เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ข่าวสาร
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-07-04 10:57:14 31 0
ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ข่าวสาร
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-05-25 15:12:25 79 0
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหมดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ข่าวสาร
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-05-21 23:02:15 70 0
ประกาศ เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหารภายในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-05-17 16:22:55 60 0 ข่าวสาร
ประกาศวิทยาลัยฯเรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
เมื่อ : 2018-05-11 16:10:25 136 0 ข่าวสาร (Event) Approve
กำหนดการ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-05-10 21:11:17 67 0 ข่าวสาร

ทั้งหมด


พระราชประวัติ

•

วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยฯ• การประเมินตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID ) และกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
• รายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559
• รายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2558
• ้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
• เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2558
• คู่มือคู่มือการใช้งานโปรแกรม ระบบบริหารจัดการสังคมฐานความรู้
• แบบฟอร์มข้อมูลประวัติบุคลากร
• นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 8 ข้อ
• โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ
• คู่มือการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา
• การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2557
• การจัดการเรียนการสอนแบบ PBL
• แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2556


สถิติ
เยี่ยมชม
475640  
RCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 1.013492 sec.